top of page

FUTURE GENERATION | International Architecture Biennale Rotterdam 2022

co-curated with Hanna Prinssen

2072 IN VIJF HOOFDSTUKKEN

De tentoonstelling is onderverdeeld in vijf hoofdstukken en bevat fragmenten, projecten, ontwerpen en stromingen die het architectonische landschap zullen bepalen van 2072, het jaar waarop de Club van Rome haar profetische publicatie De grenzen aan de groei oriënteerde. De vijf hoofdstukken heten Local Cosmopolitans, EarthlyPromises, Urban Biotopes, SocialEcologies en Flourishing Landscapes.

LOCAL COSMOPOLITANS gaat over de genius loci: er is behoefte om binnen bestaande contexten te opereren, aan een gevoel van plaats, verbondenheid en erbij horen. In 2072 zullen we hebben geleerd van het verleden, hebben bijgedragen aan lokaal belangrijke opdrachten en handelen als LOCAL COSMOPOLITANS.

EARTHLY PROMISES gaat over meer-dan-menselijke ontwerpbenaderingen, waarbij natuurlijke processen als basis voor het ontwerp worden gebruikt: we duiken in de aarde onder ons, en ver in de tijd. In 2072 zullen we onze planeet niet langer exploiteren en co-existeren we te midden van haar natuurlijke processen als EARTHLY PROMISES.

URBAN BIOTOPES gaat over de verdichting en decentralisatie van onze binnensteden – en over het scheppen van een maximaal diverse biotoop, iets waar we allemaal baat bij hebben. In 2072 zullen we steden hebben gebouwd waarin alles met elkaar verbonden is; onderdelen lopen uiteen van uitgestrekte bebouwde ‘Supersurfaces’ tot kleine mobiliteitsmiddelen en geautomatiseerde wooncabines en van stadstuinen tot zorgzame metropolen van gezondheidsnetwerken. Verschillende organismen leven samen in URBAN BIOTOPES.

SOCIAL ECOLOGIES gaat – soms op provocerende wijze – over sociale en maatschappelijke vraagstukken en het op gang brengen van een dialoog over de politieke aspecten van onze ontworpen omgeving. In 2072 zullen architecten actief samen met gemeenschappen anticiperen en cocreëren, debatten initiëren die leiden tot innovatieve projecten en collectieve kennisnetwerken en vorm geven aan nieuwe MAATSCHAPPELIJKE ECOLOGIEËN.

FLOURISHING LANDSCAPES gaat niet alleen over het gebruik van beschikbare, duurzame grondstoffen, maar ook en vooral over het genereren van productieve landschappen die grondstoffen en zingeving toevoegen. In 2072 zullen onze (voedsel) productieketens duurzame productiesystemen zijn die een lage impact hebben op onze ruimtelijke omgeving en die hybride, gestapelde en verbonden FLOURISHING LANDSCAPES creëren.  

De tentoonstelling FUTURE GENERATION, die tijdens de 10e editie van de Architectuur Biennale Rotterdam plaatsvindt in de Keilezaal, bestaat uit werk van een groep jonge ontwerpers die een belofte voor de toekomst vertegenwoordigen.

EEN TOEKOMST DIE HET (BE)LEVEN WAARD IS!

Op dit moment beschikt de mensheid over de sterkste combinatie van (wetenschappelijke) kennis en (digitale) hulpmiddelen die de wereld ooit heeft gekend. We hebben alles in huis om onze menselijke samenleving van een volledig alternatieve structuur te voorzien – als we maar met hart en ziel inzetten op het rentmeesterschap van de planeet. Laten we bouwen aan een toekomst die het (be)leven waard is!

FUTURE GENERATION, THIS IS 2072

De tentoonstelling FUTURE GENERATION toont de beste architectonische afstudeerprojecten uit de periode 2018 tot 2022 in België en Nederland. Alle academies en universiteiten met masteropleidingen werden uitgenodigd om projecten in te dienen, hieraan gaven 13 instellingen gehoord met totaal 75 projecten. De geselecteerde projecten gaan over de toenemende tijdsdruk die onze steeds sneller veranderende samenleving oplegt om klimaatverandering tegen te gaan. De ontwerpers vertegenwoordigen de besluitvormers van morgen. FUTURE GENERATION, THIS IS 2072 verwijst naar het moment waarop alle geselecteerde projecten de verandering naar een hoopvolle en veelbelovende toekomst bewerkstelligen.

bottom of page