top of page

Winti Oso

een van de muziekgebouwen van Poku Oso,

het Conservatorium Suriname

De apinti drum is een belangrijk instrument voor Suriname, deze enkelvellige drum werd tijdens de marronage gebruiks als nonverbaal communicatiemiddel tussen de verschillende dorpen. De gevels van dit drumgebouw zijn opgebouwd uit klankkasten verbonden met ingebouwde percussie instrumenten. Via de klankkasten, die tevens voor een geventileerde gevel zorgt wordt het geluid voortgeplant. Een percussie instrument wordt bespeeld door erop te slaan, het te schudden, te schrapen. De gevel kan worden bespeeld door de regen die langs de hellende klankkasten stroomt in de groeven in het hout. Het muziekgebouw is een podium dat zich opent naar het landschap, waarbij de veranda (de drempelzone) als podium kan worden benut.

bottom of page